O nama

Društvo arhitekata Dubrovnika (DAD) strukovna je organizacija koja djeluje sa svrhom razvijanja i afirmiranja dubrovačke i hrvatske arhitekture, kulture prostora i zaštite čovjekova okoliša, a u skladu s etikom arhitektonskog poziva zvanja.

Društvo je dobrovoljna i izvanstranačka strukovna organizacija koja djeluje samostalno na području Dubrovačko-neretvanske županije, a kao županijsko društvo učlanjeno je u Udruženje hrvatskih arhitekata. Društvo je pravni i povijesni sljednik Društva inženjera i tehničara osnovanih 1955. godine u sklopu tadašnjeg građevinskog poduzeća Graditelj, koje se razdvojilo na DAD i DGID 1990. godine te nastavlja njegovu tradiciju. U cilju boljeg ostvarivanja svojih zadataka, Društvo se može učlanjivati i u druga srodna društva, saveze i zajednice udruga na području Republike Hrvatske. Društvo može surađivati i biti član srodnih međunarodnih udruga, ako je to članstvo vezano za ostvarivanje ciljeva Društva ili međunarodne udruge.

Ciljevi:

 • razvijanje i afirmiranje arhitektonske struke;
 • razvijanje i afirmiranje dubrovačke i hrvatske arhitekture i urbanizma te kulture prostora;
 • zalaganje za raznolik i kontinuiran razvoj dubrovačke i hrvatske arhitekture;
 • briga o strukovnoj baštini;
 • očuvanje graditeljske baštine;
 • stvaranje okvira za kontinuirani razvoj arhitekture i urbanizma;
 • propagiranje suvremenih stremljenja u arhitekturi i urbanizmu;
 • poticanje suvremene arhitekture i njenog vrednovanja;
 • sudjelovanje u aktivnostima zaštite čovjekova okoliša; 
 • njegovanje veza s drugim područjima ljudskog stvaralaštva;
 • očuvanje ugleda arhitekata; i zaštita svojih članova.

Djelatnosti:

 • zaštita djela dubrovačke i hrvatske arhitektonske baštine;
 • zaštita djela hrvatske arhitekture i rada arhitekata svojih članova;
 • usklađivanje rada arhitekata, njegovanje i razvijanje etike arhitektonskog poziva
 • razvijanje i suradnja sa srodnim županijskim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim udrugama;
 • sudjelovanje u organizaciji i provedbi akcija zaštite čovjekova okoliša;
 • sudjelovanje u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu arhitektonskog stvaralaštva;
 • dodjeljivanje odgovarajućih nagrada i priznanja kao poticaj stvaralaštvu s područja arhitekture, urbanizma i dizajna, te javnoj afirmaciji djela članova Društva.; te druge aktivnosti, kojima se doprinosi ispunjenju svrhe i ostvarivanje programskih ciljeva i zadataka Društva.

Gospodarske djelatnosti:

 • pružanje stručne pomoći naručiteljima (raspisivačima) pri organiziranju i provedbi natječaja iz područja arhitekture i urbanizma prema posebnim propisima
 • poticanje i izdavanje stručnih i drugih publikacija u skladu sa posebnim propisima;
 • organiziranje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i drugih skupova, izložbi radova svojih članova i stručnih putovanja;
 • davanje stručnih mišljenja o prostorno-planskoj dokumentaciji svih razina, elaboratima, analizama, planovima razvoja i slično, na zahtjev društvenih, gospodarskih i drugih organizacija, ili u svoje ime i bez zahtjeva;
 • stručna edukacija
 • organiziranje savjetovanja
 • analize i obrade podataka
 • istraživanja i eksperimentalni razvoj u društvenim, humanističkim i tehničkim znanostima
 • trgovina na malo vlastitih izdanja i ulaznica na izložbe i sl.
 • sponzorstva i oglašavanja