Odbijen je apel Društva arhitekata Dubrovnik, Udruženje hrvatskih arhitekata, UHA, Hrvatska komora arhitekata i Društvo povjesničara umjetnosti Hrvatske, a kojim je na temelju novih znanstvenih spoznaja zatražena zaštita hotela Pelegrin u Kuparima. Danas u 14 sati sazvana je sjednica Općinskog vijeća s prijedlogom odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Kupari I.

Odbijena je i primjedba Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, u kojoj između ostalog stoji: “visokom valorizacijom hotela Pelegrin u kontekstu ostvarenja moderne, nužno je prije početka bilo kakvih zahvata na hotelu Pelegrin izraditi detaljan arhitektonski snimak postojećeg stanja prema usvojenoj metodologiji dokumentiranja kulturnih dobara.”

Pomoćnik ministrice kulture Davor Trupković dao je mišljenje prema kojemu se dosad izrađena dokumentacija koja je sastavni dio projekta uklanjanja prihvaća kao arhitektonska snimka izvedenog stanja.

Prema investicijskim planovima u Kuparima se na poziciji postojećeg hotela Pelegrin planira izgradnja novoga hotela, a na poziciji hotela Goričina turističko naselje. Istodobno, primjedba investitora u kojoj se osim navedne dozvoljene katnosti traži gradnja podrumskih etaža u svrhu pratećih sadržaja ugostiteljsko-turističke namjene je prihvaćena.

Više u Izvješću o javnoj raspravi: http://bit.do/ftCxJ