Društvo arhitekata Dubrovnik, Hrvatska komora arhitekata – Područni odbor Dubrovnik i Umjetnička galerija Dubrovnik organiziraju predavanje pod naslovom “Suvremeni vs. povijesni grad – problematika planiranja i upravljanja gradova s povijesnom baštinom”, koje će održati prof. dr. sc. Tihomir Jukić s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu.

Tema predavanja je planiranje grada i upravljanje gradom u funkciji održivog razvoja s konkretnim zaključcima za poboljšanje postojeće situacije.  Izlaganje obuhvaća raspravu, određivanje ciljeva i prijedlog mjera za poboljšanje stanja u povijesnim turističkim gradovima Hrvatske (Dubrovnik, Zadar, Split, Zagreb…), a sve kao polazište za izradu nove generacije urbanističkih planova.

Predavanje se boduje u sklopu Programa stalnog stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata.