Prvi broj časopisa “Mjera” možete naručiti slanjem potvrde o uplati niže navedenog iznosa i uz naznaku adrese za isporuku na e-mail drustvo.arhitekata.dubrovnik@gmail.com.
Mjera (1 kom.) = 50,00 kn
poštarina = 18,50 kn
UKUPNO = 68,50 kn
Uplatu je potrebno izvršiti na žiro račun Društva: HR9324070001100022611 (OTP banka). U opisu plaćanja molimo navesti “časopis Mjera”.