Društvo arhitekata Dubrovnik pokreće GODIŠNJI STRUKOVNI ČASOPIS koji će kontinuirano pratiti aktualne teme s područja arhitekture, urbanizma, kulture stanovanja, estetike prostora, kulturne baštine i njene zaštite, te dizajna, likovne i primijenjene umjetnosti prvenstveno u Dubrovniku i Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a onda i u Hrvatskoj i svijetu. Namjera časopisa je bilježiti i kritički vrjednovati procese preobrazbe prostora (planiranje, gradnja), likovno stvaralaštvo i kulturu, te društvena zbivanja s posljedicama u prostoru. U tom smislu je osnovna ideja da časopis postane važna stavka kako za suvremenost, tako i za prošlost arhitektonske produkcije u Dubrovniku, odnosno za buduća istraživanja. Uredništvo u sastavu Divna Antičević (glavna urednica), Romano Duić i Božo Benić definiralo je kako će časopis biti tematskog karaktera. Tema prvog broja je NASLIJEĐE.
Strateški kulturalni ciljevi DAD-a i nakladničke djelatnosti kroz godišnji časopis su valorizacija arhitekture, urbanizma i srodnih disciplina kao bitnih čimbenika društvene stvarnosti. Uz primarnu pretpostavku zadovoljavanja visokih stručnih standarda, namjera Društva je dopiranje do šire javnosti sa željom da se doprinese podizanju opće kulture dubrovačkog i hrvatskog prostora. Uz zadaću dokumentiranja i kritičkog sagledavanja u svrhu znanstvenog i analitičko-kritičkog doprinosa, nakladnička djelatnost DAD-a bit će usmjerena i prema popularizaciji arhitekture i širenju svijesti o njenoj važnosti u tvorbi kulturnog ideniteta. Nadamo se kako će časopis unaprijediti dosadašnje djelovanje Društva, posebice u pogledu daljnjeg djelovanja u svrhu razvijanja i afirmiranja dubrovačke arhitekture, urbanizma i kulture prostora, zalaganja za raznolik i kontinuiran razvoj dubrovačke arhitekture, brigu o strukovnoj baštini, očuvanju graditeljske baštine, stvaranju okvira za kontinuirani razvoj arhitekture i urbanizma, propagiranju suvremenih stremljenja u arhitekturi i urbanizmu, poticanju suvremene arhitekture i njenog vrednovanja, i slično.
Nastavno na sve prethodno, pozivamo sve koji su zainteresirani za sudjelovanje da najkasnije do ponedjeljka, 22. listopada dostave prijedloge svojih tema. Nakon zaprimanja svih prijedloga, Uredništvo će odabranim autorima dostaviti daljnje upute i smjernice. Također napominjemo kako će se svi tekstovi koji naposljetku budu uvršteni u prvi broj, a za što će se odluka donijeti tek nakon zaprimanja cjelokupnog materijala, simbolično honorirati.
Zaključno donosimo listu svih rokova:
1. dostava prijedloga tema – do ponedjeljka 22. listopada
2. uredničko razmatranje pristiglih prijava i pozivi odabranim autorima – do petka 26. listopada
3. rok predaje tekstova – do srijede 14. studenoga.
 
Očekivani opseg teksta 5-10 kartica (1 kartica = 1450 znakova bez razmaka). Broj ilustracija je slobodan, ali ne veći od 5.