Gradsko vijeće je na sjednici održanoj u ponedjeljak 6.11.2017. usvojilo Program urbanističko-arhitektonskog natječaja za rekonstrukciju zone Mali Stradun na Babinu kuku.

Područje obuhvaćeno natječajnim programom primarno podrazumijeva zonu Malog Straduna s dva obodna trga kao centralnu zonu javnih sadržaja, no u površinu natječajnog programa mogu ući i parterne površine pješačke zone, koje se moraju u potpunosti očuvati u izvornim gabaritima, ali se mogu redizajnirati i oblikovno reinterpretirati. Zbog specifičnih ograničenja Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, natječajni program odnosi se isključivo na vertikalno restrukturiranje sadržaja zone Mali Stradun, unutarnju reorganizaciju i adaptaciju prostora s mogućnošću nadogradnje isključivo unutar postojećih horizontalnih gabarita zatečenih zgrada. U programu je također navedeno kako je natječajni zadatak dio mogućeg znatno obimnijeg rekonstruktivnog zahvata o kojem je potreban  širi javni i vlasnički konsenzus, što ostaje dugoročni cilj. Stoga je ovaj zadatak ponajprije potrebno promatrati kao prvi korak cjelovite prostorne rekonstrukcije, a kojim bi se omogućilo određeno restrukturiranje i razvoj postojećih uslužnih i servisnih djelatnosti zone. Primarni zahtjev je očuvanje javne namjene sadržaja uz šetnicu i trgove, kao i moguće  proširenje javnih sadržaja na planiranu eventualnu nadogradnju postojećeg građevinskog korpusa.