Na Skupštini Udruženja hrvatskih arhitekata održanoj u subotu 1. srpnja izabrano je novo vodstvo. Za predsjednika je izabran Emil Jurcan, dok će dužnost dopredsjednica obnašati dr. sc. Ana Mrđa i Ana Dana Beroš. U Odbor kontrole izabrane su Aneta Mudronja Pletenac, Mariana Bucat i Tajana Jaklenec, te Mario Matić kao zamjenik, dok će u Sudu časti ubuduće sjedati Miroslav Pavlinić, Gianmarco Ćurčić Baldini i Margareta Zidar, te Helena Sterpin kao zamjenica.

Novi predsjednik Emil Juracn predstavio je prijedlog programa rada za period od dvije godine: “Aktualna situacija Udruženja hrvatskih arhitekata osvjetljava nužnost artikuliranja novog, dvojakog djelovanja koje bi proširilo dosadašnju funkciju same Udruge i postavilo je unutar društvenog polja u kojem arhitektura nastaje, operira i nestaje. Takvo dvostruko djelovanje namjerava se razvijati u dijalektičkom međuodnosu kritike i akcije, brišući na taj način uske granice strukovnog i poslovnog polja na koje se današnja arhitektonska produkcija često svodi. Potenciranjem javne pozicije samog Udruženja i njegove neovisnosti od tržišnih uvjeta namjerava se nadići trenutna diskurzivna barijera te ispitati sama ideja društvenosti arhitektonskog djelovanja.”