U Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu 3. svibnja 2017. je održana konferencija “Gospodarski razgovori o arhitekturi”. Na konferenciji su sudjelovali brojni arhitektonski stručnjaci, predstavnici Vlade i resornih ministarstava, te predstavnici Hrvatske komore arhitekata, Udruženja hrvatskih arhitekata, Hrvatske komore inženjera i graditelja te Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. U ime DAD-a na konferenciji je sudjelovao Božo Benić. U nastavku pročitajte neke od zaključaka konferencije.

 

Sukladno usvojenim dokumentima Republike Hrvatske neizgrađeni i izgrađeni okoliš predstavlja vrijednost od nemjerljivog značaja. Gradovi, naselja i zgrade koje nas okružuju svjedoče o civilizaciji i kulturi koja nas je afirmirala kao narod, pojedince i stručnjake. Zaštita, briga i unaprjeđenje neizgrađenog i izgrađenog okoliša (arhitektonskog naslijeđa i stoljećima stvaranih kulturnih krajobraza) primarni su interes društvene zajednice. Kako bi ga ostvarili, moramo početi vrjednovati arhitektonske i graditeljske projekte. Nužan preduvjet vrjednovanja osnivanje je relevantnih povjerenstava za arhitektonsku uspješnost (županijskih i gradskih), uvođenje profesionalne funkcije gradskog urbanista te odabir arhitekata temeljem natjecanja kvalitetom.

Potrebna je sustavna reforma Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te izmjene u upravnom postupku pri ishođenju lokacijske i građevinske dozvole.

Vraćanje zakonskih ovlasti glavnog projektanta u procesu gradnje i nadzora nad gradnjom. Arhitekti trebaju imati zakonski reguliran projektantski nadzor.

Graditeljstvo može biti i poticaj i kočnica društvenog i gospodarskog razvoja. Kako bi bilo poticaj, procedure kod izdavanja dozvola nužno je pojednostavniti te uspostaviti jedinstvenu primjenu i tumačenje propisa i procedura na cijelom teritoriju države što će rezultirati povećanom kvalitetom prostora i smanjiti troškove uprave, naručitelja i arhitekta. Sustav graditeljskih zakona uspostaviti tako da se dozvole izdaju temeljem detaljnog idejnog ili pojednostavljenog glavnog projekta, a gradi, nadzire i izdaje uporabna dozvola temeljem izvedbenog projekta.