Povodom Međunarodnog dana spomenika i spomeničkih cjelina, a koji se obilježava 18. travnja, u Galeriji Dulčić Masle Pulitika prigodna su predavanja 28. travnja održali istraživači bosanskohercegovačke srednjovjekovne graditeljske baštine Perica Mijatović i Edin Bujak.

Perica Mijatović, jedan od animatora i koordinatora više udruga i neformalnih grupa iz Sarajeva i Ilijaša koje se bave istraživanjem i zaštitom povijesnog i prirodnog naslijeđa na području Općine Ilijaš, a prvenstveno Starim gradom Dubrovnikom i nekropolom u Kopošićima, održao je predavanje pod naslovom “Zašto je (bio) zaboravljen srednjovjekovni grad Dubrovnik u Bosni”. U predavanju je predstavio recentna istraživanja grada Dubrovnika u Bosni, a koja ukazuju na činjenicu kako postoje osnove da ga se promatra kao grad koji je dosegao najviši stupanj razvoja srednjovjekovnih naselja u Bosni toga vremena, zbog čega ga se s pravom može nazivati gradom-varoši.

Edin Bujak s Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu i doktorand na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu održao je predavanje pod naslovom “Nekropola sa stećcima u Kopošićima kod bosanskog Dubrovnika”. Bujak, inače autor niza znanstvenih članaka i rukovoditelj više arheoloških iskopavanja širom Bosne i Hercegovine, posebno se bavi upravo proučavanjem stećaka. Sredinom 2015. godine obavio je arheološka istraživanja jedne od najznačajnijih srednjovjekovnih nekropola sa stećcima koja se nalazi u selu Kopošići, u blizini srednjovjekovnog utvrđenog grada Dubrovnika. Na nekropoli koja se datira na prijelaz s 14. na 15. stoljeće evidentirao je više od 30 stećaka od kojih se neki mogu ubrojiti među najljepše srednjovjekovne spomenike.